Resultater

Vi har gennem mange års virke inden for driftsoptimering samt Cash & Working Capital skabt væsentlige dokumenterede besparelser og likviditetsforbedringer i mange boligselskaber, uddannelsesinstitutioner, kommuner og adskillige små og store virksomheder.

Der vil altid ligge et potentiale i ethvert boligselskab, uddannelsesinstitution, kommune eller virksomhed uanset størrelse, koncernforhold eller branche.

Vi henter typisk 7% - 12% af det samlede indkøb i besparelse på driftsområdet, hvortil kommer andre driftsmæssige fordele.

Kontakt os gerne for at få en uforpligtende drøftelse af mulighederne.