Bankforretninger

Som udgangspunkt er det fornuftigt at optimere samarbejdet med eksisterende banksamarbejdspartner fremfor at skifte rundt medmindre, der er årsager, der gør, at et fortsat samarbejde kan blive anstrengt.

Det gælder ikke kun om at forhandle bankens priser ned. Det handler om at optimere samarbejdet mellem to professionelle parter til alles tilfredshed.

Hvorvidt priserne er ret og rimelige, vil altid kunne drøftes, men prisen afspejles som udgangspunkt i faktorer som blandt andet bankens risiko og ressourceindsats.

CAPSIS har erfaring fra banksektoren og mangeårig erfaring i at optimere samarbejdet med finansielle formidlere. Vi tager altid udgangspunkt i, at skal bankens pris forhandles ned, bør det undersøges, om virksomheden enten kan tilføre flere forretninger til den finansielle formidler eller har mulighed for hel eller delvis afdækning af bankens risiko.

Virksomheden får således en saglig og reel vurdering af mulighederne, hvilket skaber grobund for en bedre dialog med den finansielle formidler. Vi udfærdiger gerne et forhandlingsoplæg hertil.

Bankudbud

Vi har ligeledes stor erfaring med at foretage deciderede bankudbud for specielt større virksomheder, herunder:

  • Hvilke tilbudsgivere skal indgå i udbud
  • Udsendelse af tilbudsmateriale til de valgte tilbudsgivere
  • Besvarelse af eventuelle spørgsmål fra tilbudsgivere
  • Modtagelse, gennemgang og evaluering af tilbud