Driftsoptimering

De største driftsposter i et boligselskab/uddannelsesinstitution ligger på håndværksområdet.

Ofte ser vi en spredning på flere leverandører for disse leverandørgrupper, hvilket gør det svært at opnå optimale priser og vilkår. Vi ser ligeledes meget store avancer på materialer som håndværksvirksomhederne leverer og det er ofte svært og uigennemsigtigt at vurdere, hvor meget en håndværksvirksomhed reelt tjener på de materialer, der anvendes/leveres.

Disse faktorer har vi en løsning på og opstiller krav i udbuddet til, hvorledes en håndværksvirksomhed må avanceberegne fremtidigt materialeforbrug.

Vi har mangeårig erfaring i at gennemføre en struktureret proces, hvor vi gennemfører udbud inden for de enkelte fag. Et udbud omfatter blandt andet følgende:

  • Oprettelse af sagen i en udbudsportal
  • Udfærdigelse af udbudsbeskrivelse, tilbudsliste m.v., der klart beskriver, hvad udbuddet omfatter, hvilke krav der stilles fra ordregiver og hvor meget, der forventningsvis ligger i omsætning
  • Besvarelse af eventuelle spørgsmål i udbudsperioden. Vi vil normalt kunne besvare 90% - 95% af de spørgsmål, der bliver stillet. Det resterende skal vi bruge kundens support til
  • Gennemgang af modtagne tilbud for at sikre, at disse er konditionsmæssige
  • Vurdering af tilbud ud fra de givne tildelingskriterier
  • Endelig konklusion og anbefaling til kunden, som skal godkende det endelige oplæg

Det vil sige, at det eneste kunden skal foretage sig ressourcemæssigt, er at fremkomme med oplysninger om, hvilke leverandører man ønsker skal byde ind på opgaven og tage en beslutning omkring udbuddets vinder, jfr. det fremsendte oplæg.