Likviditet

Den vigtigste forudsætning for en virksomheds overlevelse er likviditet.

Den bedste vej til at forbedre likviditeten er i første omgang at kigge på egen forretning og finde frem til potentialet for likviditetsforbedringer via optimering af en række områder.

CAPSIS har 25 års erfaring i at bistå virksomheder med at optimere likviditetsstrømmene og dermed få frigjort likviditet til den daglige drift/forbedring af det likvide beredskab via finansieringsmuligheder, nedbringelse af Working Capital etc.