Driftsoptimering

Der har de senere år været fokus på optimering af driftsomkostningerne ikke mindst som følge af ministerielle krav til effektivisering og dermed opnåelse af driftsmæssige besparelser.

Den største udfordring ligger i den ressourcemæssige kapacitet og et overblik over, hvordan man effektivt får gennemført processen.

Vi kan tilbyde ressourcerne til både analyse og implementeringsfasen, herunder udfærdigelse af oplæg med besparelsespotentiale, oprettelse på udbudsportaler, udfærdigelse af udbudsdokumenter, vurdering af tilbud, udfærdigelse af rammeaftaler, benchmark af materialepriser hos håndværkere, etablering af trepartsaftaler etc.

Endvidere sikrer vi forankring i organisationen samt dokumentation af de realiserede besparelser.

Det vil sige, at kunden stort set ikke skal bruge ressourcer til gennemførelse af hele optimeringsprocessen. Vi skal blot vide hvilke leverandører, der skal indbydes til at deltage i udbuddene.