Controlling

Når der er gennemført en række nye tiltag eller indgået ny aftale med leverandører, er det vigtigt at følge op på, om leverandørerne fakturerer i overensstemmelse med den indgåede aftale ikke blot på kort sigt men også på længere sigt.

Vi har ofte gennemgået fakturaer fra leverandører efter både 6 og 12 måneder efter opstart af aftale og vi finder mange fejl i timepriser, materialepriser, avancer, opkrævning af ikke aftalte omkostninger, mangelfuld udfyldelse af fakturaer etc.

CAPSIS kan stå for denne proces og sørge for, at leverandørerne fakturerer som foreskrevet i rammeaftalen.