Implementering og forankring

Implementeringsfasen er naturligvis den vigtigste del af hele processen, idet det er her, at resultaterne skal skabes.

For at sikre den bedst mulige strukturerede fremdrift i et projekt, udarbejder CAPSIS et oplæg til en handlingsplan, således at der hele tiden vil være et overblik over projektets status og fremdrift.

Vi supporterer virksomheden i implementeringsfasen, således at vi kan bidrage med vor mangeårige erfaring og dermed best practice.

Det er samtidig vigtigt, at der følges op på, at de tiltag, der er sat iværk, ikke bare fungerer på kort sigt, men også på lang sigt. Denne controlleropgave er der ofte ikke ressourcer til i virksomhederne. Virksomheden har derfor mulighed for at outsource denne funktion til CAPSIS.