Proces og ressourcer

Vi sigter altid mod, at kunden skal bruge så få ressourcer som muligt i selve driftsoptimeringen.

Det eneste vi skal bruge er en adgang til fakturaflowet, en kreditorliste og en adgang til at kigge på nuværende aftaler.

Vi gennemgår herefter 12 måneders leverandørfakturaer, hvor vi forholder os til hver enkelt bilag uanset, om der er 5.000 bilag eller 45.000 bilag.

Bilagsgennemgangen giver os et godt billede af de faktiske forhold, således at vi kan udfærdige et oplæg, der beskriver de muligheder, der ligger for at opnå driftsmæssige besparelser, nedbringelse af fakturamængde/ressourceforbrug, digitalisering af fakturaflow, kontraktstyring etc.