Implementering og forankring

Implementeringsfasen er meget vigtig, idet det er her, teori skal omsættes til praksis. Det er især i denne fase, vi ser, at et projekt strander – igen ofte på grund af manglende ressourcer.

Vi har mangeårig erfaring i at fronte hele implementeringen, således at det sikres, at de områder, man har valgt at gennemføre, implementeres efter best practice og med opnåelse af de forventelige besparelser.

Det vil eksempelvis sige, at vi sørger for, at aftalegrundlaget er klart defineret, vi udfærdiger rammeaftale og sørger for underskrifter etc.

Vi følger op på, at de enkelte områder starter op som forventet og medvirker til at løse eventuelle problematikker.

Vi følger efter en given periode op på, om de enkelte aftaleleverandører fakturerer ud fra de vilkår, der er aftalt under udbuddet.

Det er også vigtigt, at der sker en intern orientering omkring de indgåede aftaler og at relevante medarbejdere har en tilgang til disse, således at der fremadrettet ikke sker indkøb hos leverandører, der ikke er indgået aftale med.