Virksomhedens ressourceindsats

Der er som oftest få ressourcer til stede i virksomhederne og mange gange har man andre projekter kørende.

Det at sætte yderligere projekter igang, som man har en forventning om vil belaste organisation yderligere i væsentlig grad, kan man godt have nogle forbehold over for. 

Det er derfor vigtigt at slå fast, at vores måde at gennemføre et CWC-projekt baseres på, at virksomheden samlet skal indsætte meget få ressourcer og samtidig opnå væsentlige resultater. 

Stort set hele analysefasen baseres på historiske oplysninger, hvor vi gennemgår en masse bilagsmateriale uden virksomhedens deltagelse. Det eneste ressourcetræk på virksomhedens medarbejdere, vi har behov for i analysefasen, er en times interview med enkelte nøglemedarbejdere. Det volder aldrig problemer, idet alle kan finde en times tid på et tidspunkt til en snak med os. 

Det allervigtigste i et projekt er, når de foreslåede tiltag skal implementeres og teori omsættes til praksis. I denne fase er der naturligvis behov for at trække på nogle ressourcer, idet der skal tages nogle beslutninger om, hvad man vil gennemføre og hvem der udfører tiltagene i praksis.

Også her kan vi hjælpe virksomheden. For det første holder vi med jævne mellemrum et statusmøde, hvor vi drøfter, hvad der er gået godt siden sidst og hvad der skal ske den kommende måned. For det andet kan CAPSIS i et nærmere aftalt omfang deltage i implementeringsfasen, således at virksomheden kun skal indsætte forholdsvis få ressourcer på dette. 

Vi har 25 års erfaring i gennemførelse af CWC-projekter, hvor vi har deltaget i implementeringsfasen og bidraget med vore erfaringer. Dette sikrer en enklere og hurtigere implementering.