Cost reduction

CAPSIS kan hjælpe med tilpasning af omkostningsbasen på såvel de strategiske som ikke strategiske omkostninger.

Vi ser ofte virksomheder med en meget stor leverandørmasse, hvor der ofte fokuseres på de strategiske omkostninger men ikke hele massen af ikke strategiske leverandører.

Vi kan hjælpe virksomheden med at få et mere struktureret indkøb ved at gennemgå den nuværende leverandørmasse og de nuværende indkøbsmønstre og dermed skabe væsentlige resultater på bundlinjen.

Vi kan deltage i implementeringen og forhandling med leverandørerne og medvirke til at skabe resultater.