Processen


Der er naturligvis forskel på kundetyper både størrelsesmæssigt og branchemæssigt.

Vores projekter tilpasses altid den organisation, vi skal samarbejde med, således at vi kan gå målrettet til værks uden at vi skal trække nævneværdigt på kundens ressourcer.

Vi har i nærværende afsnit beskrevet nærmere, hvorledes processen som udgangspunkt vil være ved gennemførelse af et projekt.