Forretningsmodel

Vores forretningsmodel bygger på:

  • Minimalt ressourceforbrug i analysefasen fra kundens side indtil en rapport indeholdende anvisninger til potentielle likviditetsforbedringer og besparelsesmuligheder foreligger
  • Hurtig igangsætning af findings for derved hurtigt at skabe værdi for kunden
  • Mulighed for gennemførelse af delprojekter inden for udvalgte områder i stedet for en omfattende proces på samtlige områder
  • CAPSIS kan via sine samarbejdspartnere sammensætte et team, der sikrer stor bredde i projektet for selv de største koncerner
  • CAPSIS har stor erfaring i at deltage i selve implementeringsprocessen, således at teori omsættes til praksis og derved realiserer findings. Ligeledes sikres det, at nye processer forankres i organisationen, således at de gennemførte tiltag også fungerer på sigt
  • Eventuel inddragelse af specialister på forskellige fagområder, der ud over bredde i projektet sikrer best practice i implementeringsfasen