Hvorfor vælge Capsis?

CAPSIS har i mere end 25 år gennemført driftsoptimeringer hos en lang række boligselskaber, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Vi har dagligt kontakt til/forhandling med alle de leverandørtyper, der er relevante for ovennævnte kundetyper. Vi kender således prisniveauerne på timer, materialer, avancer etc. og kan derved i højere grad udfordre de leverandører, vi forhandler med.

Vi kender til mange forskellige løsningsmodeller som eksempelvis etablering af trepartsaftaler, som kan give markante besparelser på materialesiden.

Vi har ressourcerne til at gennemføre et indkøbsprojekt og kan således aflaste de ofte ressourcemæssigt pressede driftsafdelinger. For så vidt angår virksomheder, har vi gennemført forskellige typer projekter inden for Cash & Working Capital i mange hundrede både små og store virksomheder/koncerner/offentlige institutioner.

Vi har en dybdegående erfaring inden for stort set alle facetter og problematikker omkring Cash & Working Capital. Er der områder, hvor vi ikke har de nødvendige kompetencer, har vi samarbejdspartnere, der vil have den pågældende ekspertise og indgå som en del af teamet.

Vores forretningsmodel bygger på, at virksomheden skal bruge meget få ressourcer i analysefasen og at vi deltager i implementeringen af de ønskede forbedringsforslag, således at der opnås størst mulig resultater.

Vi lægger vægt på, at ikke blot ledelsen, men også de medarbejderne, der sidder med de forskellige processer i dagligdagen, inddrages i processen for på denne måde at skabe medansvar, hurtigere implementering og større forståelse/vilje til forandring. På denne måde sikres forankring i organisationen i højere grad.

CAPSIS kan understøtte virksomheden i hele implementeringsfasen, således at de forskellige forbedringstiltag implementeres enklest muligt efter best practice.

Qua vores specielle honorarmodel, sikrer virksomheden sig kun at betale succesfee af konstaterede besparelser og ikke af et estimat for potentielle fremtidige besparelser.